10bet十博

低速推流型潜水搅拌机

更新:2015-02-24 11:27:50      点击:
  • 产物品牌   
  • 产物型号   
  • 产物描写

    ...

产物先容

低速推流型潜水搅拌机图B1


低速推流型潜水搅拌机图B1


低速推流型潜水搅拌机图B2

低速推流型潜水搅拌机图B2
1、按照图B1或表B1肯定搅拌池的池型校订系数。

2、按照图B2或表B2肯定待搅拌介质的污泥校订系数。

3、按照搅拌介质初始流速y,经由过程图B3肯定单元流量的耗功。

4、用搅拌介质初始流速y乘以叶轮扭转时所构成的截面积计较出搅拌机的流量。

5、用搅拌机的流量乘以单元流量的功耗,再乘以污泥校订系数和池型校订系数,便可得出整池介质所需的功率。

表B1池型校订系数表

深度/直径

池型系数

深度/直径

池型系数

O.10

1.40

0.85

1.05

O.15

1.3l

O.90

1.08

O.20

1.25

O.95

1.11

O.25

1.19

1.OO

1.15

0.30

1.14

1.05

1.19

O.35

1.10

1.10

1.25

O.40

1.08

1.15

1.32

O.45

1.05

1.20

1.40

O.50

1.04

1.25

1.48

O.55

1.02

1.30

1.58

0.60

1.01

1.35

1.68

O.65

1.00

1.40

1.78

0.70

1.OO

1.45

1.89

O.75

1.01

1.50

2.OO

O.80

1.03

 

 

    注:矩形池,表中直径取池宽。


表B2 污泥校订系数表

固体物含量%

一次污泥

二次污泥

水解污泥

重  度g/cm

1.00

1.00

1.OO

1.00

1.01

2.OO

1.15

1.OO

1.OO

1.02

3.OO

1.50

1.15

1.OO

1.03

4.OO

2.OO

1.50

1.20

1.04

5.00

2.60

1.90

1.50

1.05

6.OO

3.60

2.40

1.90

1.06

7.OO

5.50

3.40

2.40

1.07

8.OO

9.OO

4.80

3.30

1.08

9.OO

 

6.80

4.70

1.09

lO.00

 

10.OO

6.40

1.10

11.OO

 

 

8.40

1.11


潜水搅拌机流速图


更多产物